5000_utalvány
Utalvány_hátlap

Ajándékutalvány

5 000 Ft

Kategória: . Címkék: .

Termék leírása

1. A utalvány felhasználása az ajándékutalványon feltüntetett határidőhöz kötött
2. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható.
3. Az ajándékutalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási
időszakon belül a H-7000 Sárbogárd, Ady Endre út 157. címen és vásárokon??? az ajándék utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni.
4. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában
van. Sem a kibocsátó, sem a felhasználási hely nem jogosult vizsgálni az utalvány
tulajdonjogát.
5. Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az
utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk (aláírás, bélyegző).
6. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló az
áru/szolgáltatás ellenértékének (rész) kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.
7. Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a
szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás
igénybe vétele esetén.
8. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy
szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség
készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. Az utalvány készpénzre nem váltható.
9. Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor az eladó minden esetben a termék teljes összegéről állít ki számlát.
10. Az ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.